Główne obszary praktyk

Sprawy Gospodarcze

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów ...

Read more...

Sprawy Spadkowe

Śmierć osoby bliskiej pociąga za sobą szereg konsekwencji natury prawnej. Powierzenie prowadzeni...

Read more...

Sprawy Rodzinne

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek oferuje kompleksową pomoc w sprawach rodzinnych. ...

Read more...

Nakazy Zapłaty

<h4>Kancelaria adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek zapewnia kompleksową pomoc prawną wierzyciel...

Read more...
About Us Image

O mnie

Adwokat Milena Bernacka–Stachniałek jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 3-letniej aplikacji w wiodących Kancelarii w Olsztynie (http://www.glabas.pl, http://www.kancelariakurzynska.pl), gdzie zajmowała się przede wszystkim prawem spółek, w tym obsługą prawną spółek o kapitale zakładowym przekraczającym 900 mln złotych. Adwokat w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej oferuje klientom pełny wachlarz usług pomocy prawnej, która obejmuje reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji państwowej, sporządzaniu pism sądowych, umów, opinii prawnych oraz udzielaniu porad prawnych. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, tworzeniu aktów, regulaminów dot. dziedziny prawa pracy, zdobyte podczas obsługi prawnej serwisu prawnego (departament prawa pracy) spółki należącej do grupy wiodącego producenta opon na świecie. Dzięki pracy jako asystent sędziego Sądu Rodzinnego adwokat jest doskonale zorientowana na sprawy rodzinne (sprawy dot. m.in. władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów). Adwokat specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego (m.in. dochodzeniu odszkodowań, sprawach spadkowych, prawie rzeczowym) i gospodarczego związanego obsługą procesów korporacyjnych w spółkach prawa handlowego. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Iławie. Obszarem działalności adwokata jest głównie obszar powiatu iławskiego (Iława, Susz, Lubawa, Kisielice, Zalewo) oraz miasta Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Olsztyn czy Elbląg. W razie potrzeby możliwym jest podejmowanie czynności zawodowych na terenie całego kraju.

Ostatnie wpisy

Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny.    Ostatnio w kontekście obowiązującej od stycznia 2017 roku stawki za godzinę pracy w przypadku umów zlecenia, coraz częściej poszukuje się bardziej elastycznych form współpracy – alternatywą może być umowa o praktykę absolwencką. Umowę tę reguluje ustawa o praktykach absolwenckich. […]

Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za wcześniejsze lata, taka jest teza najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w dniu 30 listopada 2016 roku podjął uchwałę, iż „właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie” (sygn. akt […]

Jak wyrazić kwotowo coś niematerialnego, czyli określić wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego? Trzeba mieć na uwadze to, aby kwota ta nie była zbyt wygórowana. Jeśli przeszacujemy swoje żądanie i okaże się, że w większej części przegraliśmy sprawę niż wygraliśmy, to sąd może obciążyć nas kosztami procesu, w tym kosztami wynagrodzenia pełnomocnika strony […]