Wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego.

Jak wyrazić kwotowo coś niematerialnego, czyli określić wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego? Trzeba mieć na uwadze to, aby kwota ta nie była zbyt wygórowana. Jeśli przeszacujemy swoje żądanie i okaże się, że w większej części przegraliśmy sprawę niż wygraliśmy, to sąd może obciążyć nas kosztami procesu, w tym kosztami wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej.

 

Podstawowe znaczenie dla określenia odpowiedniej sumy, która miałaby stanowić jej pieniężną kompensatę stanowi najpierw ustalenie rozmiaru krzywdy. A zatem kwestią wyjściową przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia jest ustalenie najpierw więzi, jakie łączyły osobę zmarłą i uprawnionego z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego (na temat osób uprawnionych czytaj: http://www.ilawa-adwokat.pl/2016/12/07/zadoscuczynienie-smierc-osoby-bliskiej-wypadku-komunikacyjnym/). Inaczej należy oceniać więź w przypadku małoletnich dzieci, mających do chwili śmierci codzienny kontakt ze zmarłym rodzicem/rodzicami, a inaczej w przypadku współmałżonka, a jeszcze inaczej w przypadku samodzielnych, dorosłych dzieci, które założyły już własne rodziny, i nie mieszkały razem ze zmarłym. Ponadto na rozmiar krzywdy mają wpływ takie czynniki jak: uraz psychiczny i cierpienia psychiczne wywołane śmiercią najbliższego członka rodziny, poczucie pustki i osamotnienia po jej śmierci, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby bliskiej i ich rozmiar, stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdolność do jej zaakceptowania, a także wiek pokrzywdzonego Zadośćuczynienie ma na celu kompensować nie tyle doznany ból i cierpienie spowodowane śmiercią osoby bliskiej, lecz przedwczesną utratę najbliższego członka rodziny.

 

 I tak  przykładowo:

 

  1. Za śmierć matki powodów w wypadku komunikacyjnym dorosłe dzieci zmarłej otrzymali po 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami i zwrot kosztów procesu.
  2. Za śmiertelne potrącenie przechodzącej przez pasy matki i żony powodów, sąd na rzecz dziecka zmarłej zasądził kwotę 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami, a dla męża 66 tysięcy złotych wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia i zwrot kosztów procesu.
  3. Za śmierć przechodzącego przez pasy 12 letniego ojca powoda syn otrzymał 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu.

 

Aby uniknąć błędów znajdź prawnika, który specjalizuje się w dochodzeniu tego typu roszczeń, który wie z doświadczenia i praktyki sądowej jak oszacować tego typu roszczenia.

 

Adwokat

Milena Bernacka-Stachniałek

www.ilawa-adwokat.pl