Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny.

Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny.    Ostatnio w kontekście obowiązującej od stycznia 2017 roku stawki za godzinę pracy w przypadku umów zlecenia, coraz częściej poszukuje się bardziej elastycznych form współpracy – alternatywą może być umowa o praktykę absolwencką. Umowę tę reguluje ustawa o praktykach absolwenckich. […]

Read more...

Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za wcześniejsze lata, taka jest teza najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w dniu 30 listopada 2016 roku podjął uchwałę, iż „właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie” (sygn. akt […]

Read more...

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego.

Jak wyrazić kwotowo coś niematerialnego, czyli określić wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego? Trzeba mieć na uwadze to, aby kwota ta nie była zbyt wygórowana. Jeśli przeszacujemy swoje żądanie i okaże się, że w większej części przegraliśmy sprawę niż wygraliśmy, to sąd może obciążyć nas kosztami procesu, w tym kosztami wynagrodzenia pełnomocnika strony […]

Read more...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym.

Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę tj. zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym (art. 446 § 4 kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność ta powstaje wyłącznie w sytuacji, jeżeli w ogóle zachodzi odpowiedzialność cywilna na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, czyli gdy znajdzie się podmiot, który może zostać […]

Read more...

Blog

Odszkodowanie a wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia czy pracodawca poniesie podwójną odpowiedzialność za bezpodstawne skrócenie okresu wypowiedzenia?   Z zastosowaniem okresu wypowiedzenia krótszego mamy do czynienia w przypadku zastosowania okresu krótszego niż to uzasadnia staż pracy pracownika (np. jednomiesięcznego zamiast trzymiesięcznego) jak i przy niewłaściwym określeniu terminu ustania stosunku pracy.   Zgodnie z treścią art. […]

Read more...

O mnie

Adwokat Milena Bernacka–Stachniałek jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących Kancelariach w Olsztynie (http://www.glabas.pl, http://www.kancelariakurzynska.pl), gdzie zajmowała się przede wszystkim tematyką związaną z prawem spółek, w tym obsługą prawną spółek o kapitale zakładowym przekraczającym 900 mln złotych. Adwokat w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej oferuje pełny wachlarz usług […]

Read more...

Kontakt

adwokat Milena Bernacka-Stachniałek Iława, ul. Kościuszki 14/2/6 tel.: 791 374 660 e-mail: kancelaria@ilawa-adwokat.pl

Read more...

Nakazy Zapłaty

Kancelaria adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek zapewnia kompleksową pomoc prawną wierzycielom w dochodzeniu należnych im wierzytelności, począwszy od czynności w postępowaniu przedsądowym (sporządzanie wezwań do zapłaty) po reprezentację wierzyciela przed sądem, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. Należy mieć na uwadze, że roszczenia majątkowe (poza pewnymi wyjątkami), podlegają przedawnieniu. Termin ten wynosi co do zasady dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia […]

Read more...

Sprawy Rodzinne

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek oferuje kompleksową pomoc w sprawach rodzinnych. Sprawy rodzinne z uwagi na silny związek emocjonalny klienta z prowadzoną sprawą, niejednokrotnie wymagają wsparcia prawnego adwokata. Do najczęściej prowadzonych spraw rodzinnych przez Kancelarię należą: Sprawy o rozwód Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia […]

Read more...

Adwokat

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek prowadzi Kancelarię Adwokacką w Iławie. Adwokat zajmuje się sprawami gospodarczymi, sprawami pracowniczymi, sprawami rodzinnymi i sprawami spadkowymi. Kancelaria Adwokacka znajduje się w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14/2/6. Adwokat Iława. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek oferuje usługi pomocy prawnej klientom indywidualnym, instytucjonalnym(podmiotom publicznym) i przedsiębiorcom. Głównym obszarem zainteresowania Adwokat  Mileny Bernackiej-Stachniałek jest prawo korporacyjne, […]

Read more...