Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za wcześniejsze lata, taka jest teza najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w dniu 30 listopada 2016 roku podjął uchwałę, iż „właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie” (sygn. akt […]

Read more...

Blog

Odszkodowanie a wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia czy pracodawca poniesie podwójną odpowiedzialność za bezpodstawne skrócenie okresu wypowiedzenia?   Z zastosowaniem okresu wypowiedzenia krótszego mamy do czynienia w przypadku zastosowania okresu krótszego niż to uzasadnia staż pracy pracownika (np. jednomiesięcznego zamiast trzymiesięcznego) jak i przy niewłaściwym określeniu terminu ustania stosunku pracy.   Zgodnie z treścią art. […]

Read more...

O mnie

Adwokat Milena Bernacka–Stachniałek jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących Kancelariach w Olsztynie (http://www.glabas.pl, http://www.kancelariakurzynska.pl), gdzie zajmowała się przede wszystkim tematyką związaną z prawem spółek, w tym obsługą prawną spółek o kapitale zakładowym przekraczającym 900 mln złotych. Adwokat w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej oferuje pełny wachlarz usług […]

Read more...

Kontakt

adwokat Milena Bernacka-Stachniałek Iława, ul. Kościuszki 14/2/6 tel.: 791 374 660 e-mail: kancelaria@ilawa-adwokat.pl

Read more...

Adwokat

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek prowadzi Kancelarię Adwokacką w Iławie. Adwokat zajmuje się sprawami gospodarczymi, sprawami pracowniczymi, sprawami rodzinnymi i sprawami spadkowymi. Kancelaria Adwokacka znajduje się w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14/2/6. Adwokat Iława. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek oferuje usługi pomocy prawnej klientom indywidualnym, instytucjonalnym(podmiotom publicznym) i przedsiębiorcom. Głównym obszarem zainteresowania Adwokat  Mileny Bernackiej-Stachniałek jest prawo korporacyjne, […]

Read more...