Sprawy Gospodarcze

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: bieżącego doradztwa prawnego, sporządzania i opiniowania umów z kontrahentami, pracownikami, czy podwykonawcami, dokumentów wewnętrznych (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS), a także aktów korporacyjnych (np. uchwały zarządu, zgromadzenia wspólników), tworzenia i likwidacji spółek prawa handlowego oraz obsługi procesów restrukturyzacyjnych (połączenia, podziały) – przygotowywanie […]

Read more...