Sprawy Spadkowe

Śmierć osoby bliskiej pociąga za sobą szereg konsekwencji natury prawnej. Powierzenie prowadzenia spraw spadkowych Adwokatowi pozwoli Klientom skupić się na rzeczach bardziej istotnych, związanych z utratą bliskiej osoby. Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej–Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach spadkowych, do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię spraw należą:   Przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Przeprowadzenie takiego […]

Read more...