Miesiąc: listopad 2019

Służba w Eurokorpusie uprawnia do zwrotu podatku dochodowego pobranego od należności zagranicznej.

Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami kraju w Eurkorpusie (Francja-Strasburg) przysługuje zwrot podatku pobranego od należności zagranicznej.   Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, przysługuje oprócz uposażenia zasadniczego, także m.in. i należność zagraniczna na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków i funkcji poza granicami państwa, ustalona odpowiednio do zakresu ich pełnienia …

Służba w Eurokorpusie uprawnia do zwrotu podatku dochodowego pobranego od należności zagranicznej. Read More »