Bez kategorii

Służba w Eurokorpusie uprawnia do zwrotu podatku dochodowego pobranego od należności zagranicznej.

Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami kraju w Eurkorpusie (Francja-Strasburg) przysługuje zwrot podatku pobranego od należności zagranicznej.   Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, przysługuje oprócz uposażenia zasadniczego, także m.in. i należność zagraniczna na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków i funkcji poza granicami państwa, ustalona odpowiednio do zakresu ich pełnienia …

Służba w Eurokorpusie uprawnia do zwrotu podatku dochodowego pobranego od należności zagranicznej. Read More »

Jak wyrok TSUE w sprawie C-260/18 Dziubak vs. Raiffesisen z dnia 3 października 2019 roku przekłada się na sytuację kredytobiorców.

Według danych Biura Informacji Kredytowej z 2019 roku maleje liczba rachunków kredytowych w walucie szwajcarskiej zaciągniętych na zakup mieszkań, obecnie w spłacie pozostaje około 469,96 tysięcy kredytów „frankowych”, dla porównania w 2016 roku banki obsługiwały 520,81 tysięcy takich kredytów. Nie maleje za to zainteresowanie kredytobiorców dochodzeniem roszczeń przeciwko bankom, a to za sprawą ogłoszonego niedawno …

Jak wyrok TSUE w sprawie C-260/18 Dziubak vs. Raiffesisen z dnia 3 października 2019 roku przekłada się na sytuację kredytobiorców. Read More »

Nowe zasady upadłości konsumenckiej

Nowe zasady upadłości konsumenckiej, może już w 2019 roku?   Ministerstwo Sprawiedliwości już w zeszłym roku przedstawiło projekt zmian do przepisów o upadłości konsumenckiej, które najprawdopodobniej (projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych), wejdą w życie jeszcze w 2019 roku i można śmiało rzec zrewolucjonizują procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zmiany, o których mowa poniżej, zdały …

Nowe zasady upadłości konsumenckiej Read More »

Zwrot kosztów związany ze wcześniejszą spłatą kredytu.

Zwrot kosztów związany ze wcześniejszą spłatą kredytu. Jeśli dokonałeś spłaty pożyczki/kredytu gotówkowego konsumenckiego przed terminem lub konsolidacji swoich zobowiązań możesz starać się o częściowy zwrot kosztów.  Zwrot kosztów związany ze wcześniejszą spłatą kredytu. Zgodnie z treścią art. 49 ust 1 ustawy kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt …

Zwrot kosztów związany ze wcześniejszą spłatą kredytu. Read More »

Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny.

Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny.    Ostatnio w kontekście obowiązującej od stycznia 2017 roku stawki za godzinę pracy w przypadku umów zlecenia, coraz częściej poszukuje się bardziej elastycznych form współpracy – alternatywą może być umowa o praktykę absolwencką. Umowę tę reguluje ustawa o praktykach absolwenckich. …

Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny. Read More »

Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za wcześniejsze lata, taka jest teza najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w dniu 30 listopada 2016 roku podjął uchwałę, iż „właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie” (sygn. akt …

Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Read More »

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego.

Jak wyrazić kwotowo coś niematerialnego, czyli określić wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego? Trzeba mieć na uwadze to, aby kwota ta nie była zbyt wygórowana. Jeśli przeszacujemy swoje żądanie i okaże się, że w większej części przegraliśmy sprawę niż wygraliśmy, to sąd może obciążyć nas kosztami procesu, w tym kosztami wynagrodzenia pełnomocnika strony …

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego. Read More »

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym.

Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę tj. zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym (art. 446 § 4 kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność ta powstaje wyłącznie w sytuacji, jeżeli w ogóle zachodzi odpowiedzialność cywilna na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, czyli gdy znajdzie się podmiot, który może zostać …

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym. Read More »

Odszkodowanie a wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia czy pracodawca poniesie podwójną odpowiedzialność za bezpodstawne skrócenie okresu wypowiedzenia?

Odszkodowanie a wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia czy pracodawca poniesie podwójną odpowiedzialność za bezpodstawne skrócenie okresu wypowiedzenia?   Z zastosowaniem okresu wypowiedzenia krótszego mamy do czynienia w przypadku zastosowania okresu krótszego niż to uzasadnia staż pracy pracownika (np. jednomiesięcznego zamiast trzymiesięcznego) jak i przy niewłaściwym określeniu terminu ustania stosunku pracy.   Zgodnie z treścią art. …

Odszkodowanie a wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia czy pracodawca poniesie podwójną odpowiedzialność za bezpodstawne skrócenie okresu wypowiedzenia? Read More »