O mnie

Adwokat Milena Bernacka–Stachniałek jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących Kancelariach w Olsztynie (http://www.glabas.pl, http://www.kancelariakurzynska.pl), gdzie zajmowała się przede wszystkim tematyką związaną z prawem spółek, w tym obsługą prawną spółek o kapitale zakładowym przekraczającym 900 mln złotych.

Adwokat w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej oferuje pełny wachlarz usług pomocy prawnej osobom fizycznym, prawnym (przedsiębiorcom), instytucjom państwowym, która obejmuje m.in. reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji państwowej, sporządzaniu pism sądowych, umów, opinii prawnych oraz udzielaniu porad prawnych.

Adwokat posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy, w tym prowadzenia sporów sądowych, sporządzania wewnętrznych regulaminów (pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej), dokumentów dot. rozwiązania stosunku pracy, nabyte w ramach obsługi prawnej działu prawnego – departamentu prawa pracy – największego producenta opon w Europie. Adwokat posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, które nabyła m.in. podczas pracy jak asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Iławie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnim jak i praktyki adwokackiej. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego (m.in. dochodzeniu odszkodowań, sprawach spadkowych) i gospodarczego związanego obsługą procesów korporacyjnych w spółkach prawa handlowego.

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Iławie. Obszarem działalności adwokata jest przede wszystkim obszar powiatu iławskiego (Iława, Susz, Lubawa, Kisielice, Zalewo), nowomiejskiego (Nowe Miasto Lubawskie), a także Ostróda, Olsztyn czy Elbląg. W razie potrzeby możliwym jest podejmowanie czynności zawodowych na terenie całego kraju.